Секоја општина е значаен дел од нашата земја и се одликува од другите според начинот на живеење, културата, обичаите. Општина Росоман иако според површина спаѓа во помалите општини, сепак според проектите кои се сработени можеме да ја вброиме во поуспешните општини. Да се биде успешен значи континуирано да се работи за доброто на своите сограѓани.

Наша мисија е:

·         Со меѓусебно помагање и соработка до поуспешна општина.

 

Локалната самоуправа заедно со граѓаните се стреми да ги постигне следниве цели:

-         Општина Росоман да биде  економски и културно развиена средина;

-         Регион со развиен туризам и угостителство со изградена социјална и комунална инфраструктура;

-         Општина со добра сообраќајна поврзаност;

-         Да има мал број на невработени лица;

-         Нашата општина е регион кој ги произведува најубавите праски , тие се заштитен знак на нашето место, затоа да се потрудиме да обезбедиме подобри услови за нивни пласман ( како во нашата земја, така и надвор од нашите граници) .

Накратко кажано:

- Да ја направиме нашата општина примамливо место за живеење и работа, да биде општина на среќни и задоволни граѓани.

Интересот на граѓаните на општината за подобар стандард и поубава иднина остануваат наша главна заложба.

Тоа е истиот пат по кој ќе продолжиме и во наредниот период. Знаеме дека нема да биде лесно одењето по тој пат, но ќе останеме до крај упорни и посветени на оваа цел.

Ви се обраќам и Ве информирам дека сите проекти кои ќе ги разгледате во овој отчет се реализирани со средства на општината, дел се реализирани во соработка со Владата на Република Македонија, а мал дел се донации

                

      Со Почит:

     Градоначалник на општина Росоман

     Г-дин: Стојанче Лазов