КОМИСИИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА РОСОМАН

  sovet na opstina rosoman

  •   Комисија за верификација, мандатни прашања избори и именувања - претседател: Јулијана Трикиќ Атанас
  •   Комисија за финансии и буџет - претседател: Маја Миленовиќ
  •   Комисија за локален економски развој - претседател: Спасе Ристевски
  •   Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа - претседател: Јованче Јошев
  •   Комисија за земјоделие - претседател: Атанас Стојанов
  •   Комисија за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации- претседател: Ристо Јошев
  •   Комисија за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност - претседател: Павле Димов
  •   Комисија за статут и прописи - претседател: Јовица Стошиќ
  •   Комисија за еднакви можности - претседател: Јулијана Трикиќ Александова

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img