ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД РОСОМАН


  Почитувани,во продолжение можете да се информирате за програмата и извештаите за работата на ЈПКД Росоман,транспарентноста пред се!  • Програма за работењето на ЈПКД Росоман за 2016 година.

   превземи

  • Програма за работењето на ЈПКД Росоман за 2015 година.

   превземи

  • Извештај за работењето на ЈПКД Росоман за 2015 година.

   превземи

  • Програма за работењето на ЈПКД Росоман за 2014 година.

   превземи

  • Извештај за работењето на ЈПКД Росоман за 2014 година.

   превземи

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img